Adunata – Zbiórka

Podczas zbiórki żołnierze powinni w szybkim tempie podbiegnąć do oficera, który wydaje polecenie, a zajmując pozycję w milczeniu, twarz oficera i żołnierzy tworzą linię. Równanie szeregu – zawsze do prawego.

Attenti – Baczność

Podczas komendy „Baczność” żołnierz zajmuje pozycję wyprostowaną, kierując wzrok przed siebie, w miarę możliwości na wydającego komendę, w bezruchu i ciszy, mocno trzymając swoją pozycję.

Riposo – Spocznij

1

Polecenie to jest podawane do powrotu żołnierza z pozycji „Baczność”. Żołnierz zajmuje spokojnie pozycję z rękami za plecami, kiedy jest nieuzbrojony. Kiedy żołnierz posiada karabin, tylko lewą rękę układa na plecach ugiętą w łokciu, na wysokości pasa. Karabin pochyla prawą ręką do przodu, kiedy stopka karabinu pozostaje przy prawej nodze. Lewa stopa powinna być umieszczona nieco do przodu.

2

Kiedy żołnierz posiada karabinek, wówczas przenosi lewą stopę do przodu, nieco na zewnątrz. Jednocześnie przenosi prawą rękę (trzymającą karabinek za szyjkę kolby) na lewo na środek, a lewę dłoń układa na prawej. Lufa karabinka (oczywiście nie cała, lecz jej część począwszy od zamka) opiera się na prawym przedramieniu.

Spall’arm – Na ramię broń

3

I) z pozycji fianc’arm (albo pied’arm – do nogi broń) przechodzi się do pozycji „Na ramię broń” w 3 ruchach:
Dla karabinka:

tempo 1): przenieść broń do lewej ręki, która chwyta ją i przenosi na wysokość prawego oka, komorą do przodu. Kciuk wyprostowany na łożu kolby, pozostałe palce złączone i ugięte na łożu kolby. Ramię naturalnie ułożone, bez napięcia.

tempo 2): przenieść broń na prawe ramię, przesuwając lewą ręką aż do rączki zamka karabinka, w ten sposób aby pudełko magazynka karabinu opierało się na wgłębieniu w ramieniu. Lufa wysoko. Prawa dłoń chwyta za stopkę karabinka. Prawy łokieć przy ciele. Prawe przedramię poziomo.

tempo 3): Lewa ręka powraca do lewego boku, jak w pozycji na baczność.

4

II) z pozycji bilanc’arm – bracc’arm – tracoll’arm przechodzi się do spall’armi (Na ramię broń):
Ruch ten jest wykonywany z największą możliwą szybkością by przenieść broń do pozycji na tempo 1), a następnie bez podziału na tempa przenieść broń do pozycji „Na ramię broń”

Fianc’arm – „Unieść broń”

5

Przenieść broń prawą ręką przed siebie. Jednocześnie chwycić lewą ręką na wysokości około 1/3 karabinka od góry. Unosić broń wzdłuż prawej strony ciała, aż muszka znajdzie się powyżej ramienia.Prawa ręką chwyta następnie broń za szyjkę kolby (tuż pod spustem) i pozostaje w pozycji wyprostowanej. Karabinek przylega pionowo do prawej strony ciała. Lewa ręka powraca na lewą stroną do pozycji jak na „Baczność”.

Presentat’arm – prezentuj broń

6

Prawą ręką przenieść karabin przed siebie na linię prawego oka, komorą zamkową do ciała, na około 10 cm od siebie. Energicznie i zdecydowanie chwycić karabin lewą ręką poniżej bączka, kciukiem wzdłuż pasa nośnego. Pozostałe palce ułożone na kolbie. Lewe przedramię poziomo, łokieć na zewnątrz ciała, na wysokości ramienia. Następnie prawą rękę ułożyć na szyjce kolby, kciuk od strony ciała, palce złączone, lekko ugięte na kolbie. Prawe ramię wyprostowane na karabinie.

Saluto – Salutowanie

7

Honory poprzez salutowanie oddaje się, gdy przełożony znajduje się w odległości trzech kroków od żołnierza. Żołnierz przyjmuje pozycję na „Baczność” i energicznie przenosi prawą rękę do daszka czapki lub krawędzi innego nakrycia głowy (np. hełmu) z końcami palców nad prawym okiem. Dłoń w jednej linii z przedramieniem. Palec wskazujący w kontakcie z krawędzią nakrycia głowy. Ramię poziomo, naturalnie ułożone.

Zgłaszając się do przełożonego, żołnierz przestaje trzy kroki przed nim, staje na baczność, salutuje i powraca do pozycji na baczność, aż usłyszy komendę Riposo (Spocznij). Kiedy żołnierz ma się oddalić, robi krok w tył, salutuje, przyjmuje pozycję Atentti (Baczność), robi w tył zwrot i odmaszerowuje.

8

Żołnierz z bronią oddaje honory w ten sposób, że może albo zginać lewą rękę na klatce piersiowej dotykając palcami lewej dłoni do karabinu, który znajduje się przy prawym ramieniu albo wyciągnąć lewą rękę w przód z otwartą dłonią i palcami razem.